مواردی که اثر منفی بر چاکراها دارد

ایمان ریکی، مواردی که اثر منفی بر چاکراها دارد

ایمان ریکی، مواردی که اثر منفی بر چاکراها دارد


 • ایمان ریکی، آموزش و ارائه همسویی های ریکی از پایه (ریکی اوسویی ) تا سیستم های پیشرفته و تشرف جاوا و سیستم های هدیه
  هوای نفس (چاکرا یک)هوای نفس یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر چاکرای اول یا چاکرای ریشه تأثیر می‌گذارد. نحوه تنفس و اندازه آن می‌تواند تعادل انرژی در این چاکرا را تحت تأثیر قرار دهد. تمرین‌های تنفسی و آگاهی از نحوه نفس‌گیری می‌تواند به تقویت و تعادل این چاکرا کمک کند.
 • ایمان ریکی، آموزش و ارائه همسویی های ریکی از پایه (ریکی اوسویی ) تا سیستم های پیشرفته و تشرف جاوا و سیستم های هدیه
  ترس (چاکرا سه)ترس یکی از احساسات ابتدایی انسان است که می‌تواند بر چاکرای سوم یا چاکرای قلب تأثیر منفی بگذارد. ترس می‌تواند باعث بسته شدن این چاکرا و کاهش انرژی آن شود. روش‌های مختلفی از جمله مدیتیشن و تمرینات آرامش بخش می‌توانند به تسکین ترس و تعادل این چاکرا کمک کنند.
 • ایمان ریکی، آموزش و ارائه همسویی های ریکی از پایه (ریکی اوسویی ) تا سیستم های پیشرفته و تشرف جاوا و سیستم های هدیه
  حسادت (چاکرا دو، چهار، پنج، شش)حسادت یکی از احساسات منفی است که می‌تواند بر چاکراهای دوم، چهارم، پنجم و ششم تأثیر بگذارد. این احساس می‌تواند باعث بسته شدن و کاهش انرژی در این چاکراها شود. توسعه احساس همدلی، تسامح و مهربانی می‌تواند به تعادل این چاکراها کمک کند.
 • ایمان ریکی، آموزش و ارائه همسویی های ریکی از پایه (ریکی اوسویی ) تا سیستم های پیشرفته و تشرف جاوا و سیستم های هدیه
  خودخواهی (چاکرا پنج، شش)خودخواهی یا خودمحوریت یکی از عواملی است که می‌تواند بر چاکرای پنجم و ششم تأثیر منفی بگذارد. این ویژگی می‌تواند باعث بسته شدن و کاهش انرژی در این چاکراها شود. توسعه احساس ارتباط و همبستگی می‌تواند به تعادل این چاکراها کمک کند.
 • ایمان ریکی، آموزش و ارائه همسویی های ریکی از پایه (ریکی اوسویی ) تا سیستم های پیشرفته و تشرف جاوا و سیستم های هدیه
  دروغ و غیبت (چاکرا پنج)استفاده از دروغ و شایعه‌پراکنی می‌تواند بر چاکرای گرل و چاکرای ارتباط تأثیر منفی بگذارد. این رفتارها می‌توانند باعث بسته شدن و کاهش انرژی در این چاکراها شود. رعایت اصول اخلاقی و صداقت می‌تواند به تعادل این چاکراها کمک کند.
 • ایمان ریکی، آموزش و ارائه همسویی های ریکی از پایه (ریکی اوسویی ) تا سیستم های پیشرفته و تشرف جاوا و سیستم های هدیه
  نفرت (چاکرا چهار)نفرت یکی از احساسات منفی است که می‌تواند بر چاکرای چهارم یا چاکرای قلب تأثیر بگذارد. این احساس می‌تواند باعث بسته شدن و کاهش انرژی در این چاکرا شود. توسعه احساس مهربانی و ارتباط می‌تواند به تعادل این چاکرا کمک کند.
 • ایمان ریکی، آموزش و ارائه همسویی های ریکی از پایه (ریکی اوسویی ) تا سیستم های پیشرفته و تشرف جاوا و سیستم های هدیه
  کینه و انتقام (چاکرا شش)حس کینه و انتقام نیز می‌تواند بر چاکرای ششم یا چاکرای سوم یا چاکرای چهارم تأثیر منفی بگذارد. این احساس می‌تواند باعث بسته شدن و کاهش انرژی در این چاکراها شود. تسامح و رهایی از انتقام می‌تواند به تعادل این چاکراها کمک کند.
 • ایمان ریکی، آموزش و ارائه همسویی های ریکی از پایه (ریکی اوسویی ) تا سیستم های پیشرفته و تشرف جاوا و سیستم های هدیه
  نیت خیر نداشتن (چاکرا هفت)نیت ناخوشایند و عدم تمایل به کمک به دیگران می‌تواند بر چاکرای هفتم یا چاکرای تاج تأثیر منفی بگذارد. این نیت می‌تواند باعث بسته شدن و کاهش انرژی در این چاکرا شود. به‌طور کلی، توسعه احساس مهربانی، سخاوت و بخشندگی می‌تواند به تعادل این چاکرا کمک کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *