پرتو پاکسازی فراوانی جهانی

500،000 تومان

پرتو پاکسازی فراوانی جهانی یک سیستم منحصر به فرد و ساده برای پاکسازی است که به طور موثر برای رفع هرگونه انسداد و محدودیت در مسیر فراوانی عمل می‌کند. این سیستم از انرژی‌های خاصی استفاده می‌کند که هر یک به نحوی به بهبود جریان انرژی در بدن و ذهن کمک می‌کنند.

۱. انرژی فراوانی ملایم (Bening Abundance Energy): این فرآیند ابتدا تمامی تعاریف غلط از انرژی را پاک می‌کند و سپس آن را ذخیره می‌نماید. این انرژی به خود برتر شما قدرت می‌دهد تا از انرژی ملایم خلقت برای کمک به تمامی شکل‌های آفرینش آگاهانه و واضح که از تجلی سریع پشتیبانی می‌کنند، بهره ببرد.

۲. انرژی فراوانی آگاهانه (Consciously Abundance Energy): این بخش از سیستم، بلوک‌ها و موانع موجود در مسیر فراوانی، عشق، سلامتی، سرزندگی، احترام به روابط، ثروت و رفاه را پاکسازی می‌کند. این انرژی به شما اجازه می‌دهد تا خود را برای پذیرش و خلق هر آنچه که آرزوی آن را دارید، آماده کنید.

۳. انرژی خلق تجلی (Creation of Manifestation Energy): این مرحله بلاک‌های مربوط به شفافیت، تمرکز و خلق تمام انتخاب‌های شما را پاکسازی می‌کند. این انرژی به شما کمک می‌کند تا با وضوح بیشتری به اهداف و آرزوهای خود دست یابید و آنها را در زندگی خود تجلی بخشید.

پرتو پاکسازی فراوانی جهانی با استفاده از این انرژی‌ها به شما کمک می‌کند تا انسدادهای موجود در مسیر دستیابی به فراوانی را از بین ببرید و زندگی‌ای پر از ثروت، عشق، سلامتی و رفاه را تجربه کنید. این سیستم نه تنها برای رفع موانع بلکه برای تقویت انرژی مثبت و افزایش قدرت خلق و تجلی شما نیز به کار می‌آید.