مراقبت از گوارش

1،500،000 تومان

سیستم انرژی مراقبت از گوارش برای کمک به شما و بدن شما برای داشتن یک سیستم گوارشی کارآمد و راحت کانالیزه شده است.

سیستم انرژی مراقبت از گوارش برای کمک به شما و بدن شما برای داشتن یک سیستم گوارشی کارآمد و راحت کانالیزه شده است. هضم غذاهای جامد و مایع مهم است. هضم اطلاعات حاصل از موقعیتهای زندگی و موقعیت شما نسبت به آنها عامل دیگری در سلامت و راحتی دستگاه گوارش شما است. مراقبت از گوارش حاوی سه شاکتی گوارشی است در مناطق خاص اهداف و وظایفی خاصی را دارند و این عملگردهای انرژی کمک به پرزهای برآمده روی پوشش داخلی روده که مانند انگشت شما هستند کمک می کنند. مراقبت از گوارش دیدگاه جدیدی و عملکردهای انرژی شفابخش را به موضوع سلامت دستگاه گوارش ارائه می دهد. هدف سیستم گوارش شما در بدن دو جنبه است.قطعا هدف از تبدیل غذا به موادی با اندازه قابل حمل است که بتواند توسط سلولهای مختلف بدن شما منتقل شود.همچنین هدف هضم و پذیرش وقایع زندگی و نشات گرفتن موقعیت بیرونی خود نسبت به واقعیت وجود دارد. دستگاه گوارش شما روده دارای سلولهای احساسی است که شبیه مغز می باشد و واقعا احساس می کنند. سروتونینبیشتری توسط سلولهای عصبی که در دیواره داخلی دستگاه گوارش شما قرار دارند نسبت به مغز شما ساخته می شود. این سلول ها همچنین نوراپی نفرین دوپامین و گابا تولید می کنند. دستگاه گوارش شما به استرس های داخلی و خارجی و همچنین نحوه درک ما از این عوامل استرس زا پاسخ می دهد. این بدان معناست که چیزهایی که در زندگی روزمره شما اتفاق می افتد می تواند توسط روده شما به عنوان استرس دریافت شوند. این استرس ها زمانی قوی تر دریافت میشوند که به آنها پاسخ بدی بدهید. اگر بتوانید نگرش مثبت خوبی نسبت به زندگی داشته باشید این استرس ها تاثیر کمتری دارند. عوامل استرس زای داخلی مواد سمی هستند که میتوانند با غذا و همچنین هر غذایی که ممکن است به آن حساسیت داشته باشید وارد شوند. افراد حساس به انرژی حتی به غذای سالم و خوبی که توسط فردی که انرژی عصبانیت یا ناامیدی دارد تهیه و پخش شود نیز پاسخ منفی می دهند. این تاثیرات نا مطلوب انرژی را می توان با پاک کردن غذای خود با قصد و نیت همیشه قبل از خوردن آن کاهش داد. موضوع سیستم گوارش فردو بسیاری از عواملی که به سلامت دستگاه گوارش شما کمک میکنند یا آن را کاهش میدهند بسیار متنوع هستند که نمی توان به طور کامل در این جزوه که نمی توان به طورکامل در این راهنما به آن پرداخت. پس از اینکه همسویی خود را دریافت کردید مجاز خواهید بود هم انرژی عمومی مراقبت از گوارش و هم عملکردهای انرژی آن را فعال کنید.