مراقبت از پوست

1،000،000 تومان

کانال کننده : دکتر کشیش ماریاه ویندسونگ
این سیستم برای مراقبت و سلامت پوست شما با ۶ عملکرد کانال شده است

کانال کننده : دکتر کشیش ماریاه ویندسونگ
این سیستم برای مراقبت و سلامت پوست شما با ۶ عملکرد کانال شده است
۱-پاک کننده دارما : انرژی است  که به آرامی از طریق سلولهای  پوستی و کل درما حرکت می کند تا  گردش خون و لنف را افزایش  دهد تا  حرکت مایع مناسب را  افزایش دهد. این  به دفع مواد  زائد و رسیدن مایعات غنی    مغذی به سلول ها کمک می کند.  همچنین فشارهای مناسب  درون و بین سلولی را افزایش میدهد و هنچنین در پاکسازی شیوع آکنه موثر است.
۲- تقویت سلانت درما : انرژی است که سلامت پوست شما را در تمام سطوح افزایش میدهد و باعث ایجاد نشاط و درخشش در سلول شما میشود.
۳- جوهره مس: مس یک جزء برای پنجاه انزیم مختلف است. مس از اجزاء رنگدانه طبیعی ملانین است که باعت رنگ امیزی پوست و مو و چشم میشود.
۴- میدان مسدود کننده هیستامین : واکنش پوست را به انواع تحریکات و گزش و التهاب کاهش میدهد و در کاهش زمان  وجود قرمزی و کهیر ناشی از استرس و الرژی عالی میباشد.
۵- میدان بازدارنده سلول سرکش: برای جلوگیری از تکثیر سلولهلی غیرطبیعی و سرطانی کانال شده است.
۶- تقویت کامل بازسازی سلولهای پوستی من : این ارتعاش در بهبود کامل بازسازی کامل سلولهای پوستی کانال شده است.02:44