دریای ثروت

2،000،000 تومان

دریای ثروت، ارتعاشی قدرتمند از سنت جاوای اندونزی است که به ما کمک می‌کند شانس و ثروت را به دنیای مالی خود جذب کنیم. ایمان ریکی، به عنوان راهنمایی شما، در این سفر به سمت بهبود وضعیت مالی و پیشرفت شغلی، همراه شما است. این انرژی نه تنها به بهبود شغل و تجارت کمک می‌کند، بلکه به ما کمک می‌کند تا شانس را به مسائل مالی خود هم بیاوریم. از این قدرت در هر صنعت و حوزه‌ای می‌توان استفاده کرد تا فروش و موارد مالی را بهبود بخشیم. این ارتعاش مناسب برای بهبود وضعیت مالی، توسعه کسب و کار، افزایش فروش، برنده شدن در مناقصات و پیشرفت شغلی است. ایمان ریکی، بهترین راهنما برای بهره‌گیری از این انرژی قدرتمند و دستیابی به موفقیت‌های بیشتر است.