انرژی تجلی کوانتومی

1،600،000 تومان

انرژی تجلی کوانتومی به ما کمک می‌کند تا خواسته‌های خود را در همه زمینه‌ها آشکار کنیم، از جمله نیازهای معنوی، تمایلات عاطفی و جسمی. انرژی تجلی کوانتومی آگاهی ما را تغییر می‌دهد تا بتوانیم به راه‌های جدیدی برای تجلی و برآورده شدن خواسته‌هایمان فکر کنیم. برای ثروت و رفاه، ما را برای شروع یک تجارت درخشان، افزایش فروش و رهایی از بدهی راهنمایی می‌کند. این انرژی همچنین به بهبود وضعیت مالی بد و رفع انسدادهای مالی کمک می‌کند. تنها شرط لازم این است که برای عالی‌ترین خیر شما و بشریت باشد.