اسانس ریه

1،500،000 تومان

اسانس ریه برای تحریک سلول ها و بازسازی ریه شما هدایت می شود. این به تقویت و بازیابی عملکرد ریه شما کمک میکند و بر سلامت و تندرستی ریه ها تاثیر می گذارد.برای افراد سیگاری, سیگاری های سابق بسیار عالی است.اسانس ریه بر مشکلات تنفسی مانند بیماری ریوی,آسم، ذات الریه غیره غلبه می کند.اسانس ریه همچنین ممکن است جذب مواد مغذی بدن را افزایش دهد و سیستم ایمنی شما را تقویت کند.